Impostora -- Mart Escudero -- 08/03/07

Sunshine Dizon, Iza Calzado and Mart Escudero in Impostora. Video clips:…

Read more

Impostora -- Mart Escudero -- 08/02/07

Trying to catch up. Best effort na muna, magulo masyado ang mundo ngayon. Sunshine Dizon, Iza Calzado and Mart Escudero in Impostora. Video clips:…

Read more

300 in Ilonggo

OMG this is so HILARIOUS! From Yuga…

Read more

Site Advisory

I had a catastrophic hard drive crash and lost everything. OMG Aljur. Anyway, I've decided not to attempt any additional data recovery than what I've already done on my own,…

Read more

Sandara Park Quits

Sandara Park quits showbiz, goes back to Korea (PEP) "Akala ko marami ang nagmamahal sa akin, mga kaibigan ko, pero hindi pala. Nawala rin sila nung kailangan ko sila," malungkot…

Read more